Nanokoloidalne preparaty

Platynę (Pt) nanokoloidalną. Złoto (Au) nanokoloidalne. Srebro (Ag) nanokoloidalne. Miedź (Cu) nanokoloidalną

Platyna, złoto, srebro i miedź budzą w wielu z nas instynkty hazardowo giełdowe. Oczyma duszy widzimy sztaby złota, worki platynowych pierścionków, czy osiągające na światowych aukcjach astronomiczne ceny przepiękne srebra Faberge. Miedź w finansowych marzeniach o bogactwie widzimy trochę skromniej - po prostu kilka pociągów. Wszystko to fantastyczne, dalekie i nieosiągalne, tak jak marzenia o wiecznym zdrowiu.

Tymczasem za kilka złotych możesz mieć w domu platynę, złoto, srebro, miedź, zdrowie i urodę, co prawda nie na wieki, ale...

Wiele informacji o zdrowotnym działaniu złota i srebra stało się już wiedzą powszechną. O zastosowaniu platyny w medycynie konwencjonalnej i w naturalnej medycynie
wiemy już mniej. A o miedzi? Niewiele.

Zacznijmy więc od miedzi.
Zacznijmy z grubej rury.

Nanokoloid miedzi działa niezwykle skutecznie na wirusy grypowe H5N1, H1N1!

Ośrodki naukowo-medyczne z Anglii, Ameryki południowej, Japonii, Irlandii i z innych  krajów potwierdziły oficjalnie skuteczność miedzi z walce z patogenami grypowymi. Po ok. 5.0-5.5 godz. w otoczeniu miedzi, następuje 99.9% redukcja wirusów grypy. To bezcenna informacja w sezonie grypowym. Zalecamy w pierwszej kolejności zakup miedzi i pokrycie codzienne rąk i twarzy, klamek drzwi, dodawać do płukania ubrań w ostatnim płukaniu, używać po powrocie z solarium, przed basenem i po powrocie z basenu nanosić na ciało w postaci mgły z atomizera.

Miedź jest niezbędnym składnikiem pożywienia wszystkich zwierząt i człowieka, a pełne pokrycie zapotrzebowania na nią, jest podstawowym warunkiem prawidłowego funkcjonowania organizmu. Rekomendowana dawka miedzi (przez Światową Organizację Zdrowia) wynosi 2 mg/dzień dla dorosłego człowieka.

Zastosowanie miedzi nanokoloidalnej w gospodarstwie domowym:
Nanokoloid miedzi chroni wodę pitną przed wieloma zanieczyszczeniami typu organicznego.
Poza tym nanokoloid miedzi skutecznie pomaga w walce z wiecznie ciemniejącymi fugami w łazienkach. Uniemożliwia rozwój grzybów na zawilgoconych ścianach i sufitach. Efekt grzybobójczy można, więc uzyskać samemu, spryskując odpowiednie miejsca w łazienkach nanokoloidem miedzi.

Naukowcy z Izraela wysunęli hipotezę zgodnie, z którą spanie na tkaninach zawierających włókna nasycone tlenkiem miedzi ma pozytywny wpływ na skórę. Każda osoba poddana badaniu została sfotografowana przed jego rozpoczęciem, a także w drugim i czwartym tygodniu jego trwania. Eksperci (dermatolog oraz kosmetolog) ocenili zdjęcia badanych osób, z wyróżnieniem kilku charakterystycznych cech skóry. Rezultatem badania była redukcja zmarszczek, kurzych łapek oraz ogólna poprawa wyglądu, zarówno w drugim jak i czwartym tygodniu obserwacji . Różnice były statystycznie  istotne (wykonano test Wilcoxona dla par obserwacji oraz rozkład chi-kwadrat). Spanie na poduszce z poszewką zawierająca tlenek miedzi przez 4 tygodnie spowodowało widoczną redukcję zmarszczek. U większości ochotników biorących udział w doświadczeniu efekty poprawy wyglądu skóry twarzy były widoczne już w drugim tygodniu po rozpoczęciu badania.
Informacje powtarzamy za http://pl.planet.ecolevel.eu/
Z kolei Planet powołuje się na źródła:
G. Borkow, J. Gabbay, A. Lyakhovitsky, M. Huszar. ‘Improvement of facial skin characteristics Rusing copper oxide contaning pillowcases: a double – blind, placebo – controlled, paralel, randomized study’. International Journal of Cosmetic Science, 2009, 31, 437 – 443.

Skuteczną Miedź Nanokoloidalną

Przy okazji wyjaśniamy tajemniczy skrót ppm:
ppm (ang. parts per million) - sposób wyrażania stężenia bardzo rozcieńczonych roztworów związków chemicznych. Stężenie to jest pochodną ułamka molowego i określa ile cząsteczek związku chemicznego przypada na 1 milion cząsteczek roztworu.
(http://pl.wikipedia.org/)

Tak więc 25 ppm to 25 cząsteczek (atomów) na przykład srebra, czy miedzi, w milionie cząsteczek wody.
50 ppm to 50 cząsteczek w milionie cząsteczek wody.

Wynika z tego jednoznacznie, że nazwy handlowe typu Ag 100, czy Ag 250 niczego nie mówią o stężeniu środka czynnego.
Na etykiecie szukaj ppm!
Czym większe ppm tym skuteczność (na zdrowy rozum) powinna być większa.

W związku z tym, że rola polecanych przez nas preparatów nanokoloidalnych w ochronie Zdrowia jest nie do przecenienia, wkrótce na specjalnej nowej stronie zamieścimy serię artykułów omawiających dokładnie właściwości i zastosowania polecanych preparatów.
Czytelników naszego Biuletynu poinformujemy specjalnym mailem.

Teraz zapraszamy do naszego sklepu na zakupy:

 Nano Platyna

Nano Złoto

Nano srebro

Nano Miedź